Revisjon og fagkunnskap i fokus!

Steinbakk Revisjon AS er et frittstående revisjonsselskap med service, tilgjengelighet og fagkunnskap som fokus.


Kundene våre er i mange forskjellige bransjer, og er i hovedsak små og mellomstore bedrifter.
For å kunne gjennomføre revisjonen av selskapene på en effektiv måte ønsker vi god og personlig kontakt med våre kunder, og dermed yte kunden best mulig service.

http://www.revisorforeningen.no/arch/_img/9337632.gif