Tjenester

Steinbakk Revisjon AS har kompetanse og tilbyr tjenester innen følgende områder:

  • Lovbestemt revisjon
  • Skatt- og avgiftsrådgivning
  • Arv og generasjonsskifte i selskap
  • Omorganisering av selskap - fusjon og fisjon
  • Omdannelse av personlig virksomhet til aksjeselskap
  • Verdivurdering av selskap
  • Due diligence
  • Stiftelse av selskap
  • Borevisjon og granskning